Main menu:

Speel!

Geen leren zonder spel.

Deze site gaat over spel, speelsheid. Spel als vorm, als methode, maar ook als manier van denken en kijken. Ons uitgangspunt is dat spel en speelsheid een krachtig ingrediënt vormen voor leren en innovatie, maar dat deze kracht op zijn minst onderbelicht is in het vak van HRD. We willen u uitnodigen op een verkenningsreis, op onderzoek naar wat er kan en mogelijk is als je speels kijkt naar vraagstukken in ons vakgebied.

De site heeft als beginpunt de uitgave 2 van het nederlandstalig vaktijdschrift voor Human Resource Development, ‘Develop’ in 2008. We bouwen hier door op de gedachtes die wij als gastredactie samen met de auteurs hebben ontwikkeld. Met vooralsnog de mogelijkheid een aantal centrale artikelen in het Engels down te loaden.
We stellen ons voor deze site als forum door te ontwikkelen. Heeft de Develop u aangesproken? Wilt u een gedachte erover kwijt? Dat kan hier.